Privacyverklaring Bouwservice Bakboord

Contactgegevens:
Bouwservice Bakboord
Saturnusstraat 95
1829 CW  Oudorp
Telefoonnummer: 06-40440620
Website: www.bouwservicebakboord.nl

Indien u vragen heeft over de privacyverklaring kunt contact opnemen met bovenstaand telefoonnummer of de website.

Bouwservice Bakboord verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • Naam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Bankrekeningnummer

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar mogen niet worden verwerkt zonder toestemming van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers. Bouwservice Bakboord kan hier niet op controleren.

Bouwservice Bakboord verwerkt de persoonsgegevens om optimale communicatie tussen de klant en het bedrijf mogelijk te maken. Bijvoorbeeld voor het maken van afspraken, offertes, het afhandelen van betalingen en om informatie in te winnen. De persoonsgegevens worden vijf jaar opgeslagen, gezien de wettelijke verplichting om deze termijn de administratie bij te houden.

Als klant heeft u het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging in te dienen. Om hier gebruik van te maken moet u contact opnemen via het mailadres van Bouwservice Bakboord. Indien Bouwservice Bakboord uw persoonsgegevens met toestemming heeft verkregen is het ook mogelijk om deze toestemming weer in te trekken. Ook dit is mogelijk via het mailadres van Bouwservice Bakboord. Indien u het idee heeft dat er misbruik wordt gemaakt van uw persoonlijke gegevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Met uw persoonsgegevens wordt zorgvuldig omgegaan in een beveiligde werkomgeving. Uw gegevens worden alleen met toestemming gedeeld met derden, dit zal bijvoorbeeld gaan om het doorgeven van adresgegevens wanneer een project wordt uitbesteed of het lever adres voor goederen. Bouwservice Bakboord draagt de eindverantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens door derden.

Scroll to Top